17 Αυγούστου 2022

Αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και επιβάρυνση της ψυχολογίας των παιδιών προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα

Αποκαλυπτικά είναι τα αποτέλεσματα έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη σε συνεργασία με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στα Δικαιώματα του Παιδιού. Σύμφωνα με την έρευνα:

Ενδοοικογενειακή βία

Η πλειονότητα των επαγγελματιών (77.6%) δήλωσε ότι αντιλήφθηκε αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Σε σχέση με τους λόγους αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, οι κύριες αιτίες που αναφέρθηκαν ήταν η κοινωνική απομόνωση από συγγενείς και φίλους (69.6%), η υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι (67.8%), η περιορισμένη δυνατότητα των παιδιών να ζητήσουν βοήθεια και να απευθυνθούν σε κατάλληλες υπηρεσίες και δικηγόρους (66%) και το κλείσιμο σχολείων (41%).

Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών διαχείρισης περιστατικών, η πλειονότητα των επαγγελματιών (56.9%) έκρινε ότι οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση-αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν ήταν αποτελεσματικές, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό (16.6%) έκρινε ότι ήταν αποτελεσματικές.

Ψυχική Υγεία

Οι γονείς/κηδεμόνες που συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Σε ποσοστό (83.9%) συμφώνησαν ότι η ψυχολογία των παιδιών επιβαρύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειονότητα των γονέων/κηδεμόνων (87.2%) ανέφερε ότι τα παιδιά τους ήταν πιο νευρικά και ανήσυχα, ενώ επίσης σε μικρότερα ποσοστά οι γονείς ανέφεραν ότι στα παιδιά τους εμφανίστηκαν συναισθηματικές μεταπτώσεις (42.4%), καθώς και ότι φαίνονταν πιο κλεισμένα στον εαυτό τους (24.5%).

Επίσης, μικρότερο ποσοστό γονέων (13.6%) δήλωσε ότι τα παιδιά τους παρουσίασαν δυσκολίες στον ύπνο ή και παλινδρόμηση (10.9%), δηλαδή συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε μικρότερη ηλικία κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι η πλειονότητα των γονέων (70.6%) δήλωσε πως δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς παρά τα ανωτέρω προβλήματα, ενώ σημαντικά μικρότερο ποσοστό (25.8%) δήλωσε πως ένιωσε την ανάγκη. Ενδιαφέρον είναι επίσης, ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό (μόλις το 6,9%) των γονέων τελικά αναζήτησε βοήθεια από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, όπως ενδεικτικά δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας ή ιδιώτες ψυχολόγους.

Αναφορικά με την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών κατά την περίοδο της πανδημίας, η πλειονότητα των επαγγελματιών (53%) έκρινε ότι η πρόσβαση των παιδιών στα κέντρα παιδικής ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων ήταν δυσκολότερη.

Στο ερώτημα αν η Κυβέρνηση έλαβε υπόψη, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων, τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ψυχική υγεία των παιδιών, η πλειονότητα των επαγγελματιών (87.6%) κρίνει ότι η Κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη την ψυχική υγεία των παιδιών κατά τη λήψη των σχετικών μέτρων.

Εκπαίδευση

Η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών/μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (90,6%) δήλωσε ότι αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στα κυριότερα προβλήματα καταγράφηκαν η έλλειψη καλής σύνδεσης στο διαδίκτυο (53,1%), το γεγονός ότι ο τρόπος που γινόταν το μάθημα δεν παρουσίαζε ενδιαφέρον (51,5%), η εκδήλωση προβλημάτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (48,4%) και η αδυναμία συγκέντρωσης και παρακολούθησης του μαθήματος (45,8%).

 

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

Δημοφιλή Εβδομάδας