29 Ιανουαρίου 2023

Προσωπικός Γιατρός: Στον «αέρα» η ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για σύναψη σύμβασης λοιπών ειδικοτήτων

Σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης Προσωπικών Γιατρών  προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ σε μια προσπάθεια να αυξήσει τον αριθμό των ιατρών. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά ιατρούς οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, με βασική εκπαίδευση παθολογίας, ειδικοτήτων, Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Νεφρολογίας, Ρευματολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους πολίτες. Ο Προσωπικός Ιατρός, ο οποίος θα συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, θα έχει εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, από ένα (1) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) άτομα «κατά κεφαλήν», και η αποζημίωση καθορίζεται ανάλογα με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό και ανά την ηλικιακή ομάδα.

Οι Προσωπικοί ιατροί που θα συνάψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα παρέχουν στα ιδιωτικά ιατρεία τους ένα σύνολο υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών και του συστήματος υγείας Π.Φ.Υ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

Οι ιατροί των ειδικοτήτων Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Νεφρολογίας, Ρευματολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, που συμβάλλονται ως προσωπικοί ιατροί εκτελούν κάθε ιατρική πράξη στον εγγεγραμμένο πληθυσμό.

Ειδικότερα, για τους ήδη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς ειδικοτήτων, Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Νεφρολογίας, Ρευματολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ισχύει ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις τους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εφόσον επιλέξουν να συνάψουν σύμβαση ως προσωπικοί ιατροί καταγγέλλονται αζημίως και παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από τη σύναψη της νέας σύμβασης.

Όσες πράξεις έχουν εκτελεσθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης συμβάσεως με τον ΕΟΠΥΥ και μέχρι την αυτοδίκαιη λήξη τους αποζημιώνονται κανονικά. Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, δεν πρέπει να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε τμήμα συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ Πολυϊατρείου. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας μπορούν να συμβάλλονται ως προσωπικοί ιατροί και ιατροί των ως άνω ειδικοτήτων οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μέσω μονοπρόσωπου νομικού προσώπου ως μοναδικοί εταίροι αυτού (πχ. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ΜΕΠΕ κ.λπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων σύναψης σύμβασης Προσωπικών Ιατρών στο πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών Προσωπικών ιατρών, παραμένει ανοιχτή έως 31/12/2022 για όλες τις ειδικότητες.

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας