Είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας έρευνα που μελετά τη σχέση υψηλότερων θερμοκρασιών και προβλημάτων στα μάτια.

Σε σύγκριση με όσους ζούσαν σε περιοχές με μέση θερμοκρασία χαμηλότερη από 10 βαθμούς, οι πιθανότητες σοβαρής οφθαλμικής βλάβης ήταν 14% περισσότερες σε όσους ζούσαν σε περιοχές με μέση θερμοκρασία 10-12,5 βαθμούς.

Ο κίνδυνος ήταν 24% υψηλότερος για όσους ζούσαν σε περιοχές με μέση θερμοκρασία 13-15,5 βαθμούς Κελσίου. Σε ακόμα πιο ζεστές περιοχές, οι πιθανότητες απώλειας της όρασης ήταν κατά 44% αυξημένες.

Η σχέση ίσχυε ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψιν διαφορές στην ηλικία, το φύλο και το εισόδημα.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ισχυρότερη σχέση στις ηλικίες 65 έως 79 ετών έναντι όσων ήταν 80 ετών και άνω, ενώ οι άνδρες κινδύνευαν περισσότερο από τις γυναίκες.

Η αιτία που οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν αυτή την επίδραση στην όραση, παραμένει άγνωστη.

Πιθανώς να οφείλεται στην αυξημένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τοις λοιμώξεις και τη μείωση του φυλλικού οξέος λόγω αύξησης της θερμοκρασίας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η σύνδεση είναι ανησυχητική, επειδή τα προβλήματα όρασης αποτελούν κύρια αιτία αναπηρίας και περιορισμών λειτουργικότητας, καθώς συμβάλλουν σε πτώσεις και φτωχότερη ποιότητα ζωής.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Ophthalmic Epidemiology.

Άρθρα Υγείας

Πηγή