22 Μαρτίου 2023

H Bayer συνεχίζει δυναμικά με το μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου της

• Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου θα επικεντρωθεί στις Βιοεπιστήμες
• Όλοι οι Τομείς συνέβαλαν στο ρεκόρ πωλήσεων και κερδών
• Τα νέα προϊόντα είναι αυτά που οδηγούν την ανάπτυξη
• Οι πωλήσεις του Ομίλου κυμάνθηκαν στα 42.239 εκατομμύρια ευρώ (συν 5,2 % / Fx & portfolio adj. επιπλέον του 7,2 %)
• Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 11,6 % σε 5.506 εκατομμύρια ευρώ
• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προ ειδικών όρων ανήλθαν στο 4,9 %, σε 8.812 εκατ ευρώ
• Σημειώθηκε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 7,4 % σε 3.426 εκατ ευρώ
• Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 7,3 % και 6,02 ευρώ
• Πρόβλεψη για το 2015: περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και σαφή βελτίωση στα κέρδη
Η Bayer είχε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά το 2014 τόσο επιχειρησιακά όσο και στρατηγικά. Η εταιρεία επέτυχε νέα ρεκόρ πωλήσεων και EBITDA προ ειδικών όρων. «Σημαντικοί παράγοντες για αυτή την επιτυχία ήταν η συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη στους Τομείς των Βιοεπιστημών, και ειδικά η εξαιρετική ανάπτυξη των νέων προϊόντων μας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα», δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ Marijn Dekkers, την Πέμπτη στη Συνέντευξη Τύπου στο Λεβερκούζεν. Επίσης, ο Τομέας Πολυμερών Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας (MaterialScience) σημείωσε ενθαρρυντική αύξηση των πωλήσεων και των κερδών προ ειδικών όρων. ‘Οσον αφορά στη Στρατηγική της εταιρείας, μέσα στο 2014, λήφθηκε η απόφαση ότι η Bayer θα επικεντρωθεί στους Τομείς των Βιοεπιστημών (HealthCare και CropScience) και ότι η MaterialScience πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ως ξεχωριστή εταιρεία, στα μέσα του 2016 το αργότερο. Εππλέον, οι Τομείς των Βιοεπιστημών ενισχύθηκαν περαιτέρω μέσω σημαντικών εξαγορών και όπως δήλωσε ο κος Dekkers, η εταιρεία στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και σημαντική αύξηση των κερδών το 2015.

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,2 % το 2014, σε 42.239 εκατομμύρια ευρώ (2013: 40.157 εκατομμύρια ευρώ). Σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα για το νόμισμα και το χαρτοφυλάκιο αποτελέσματα (Fx & portfolio adj.), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,2 % και όλοι οι τομείς συνέβαλαν σε αυτή την αύξηση. Τα κέρδη EBIT βελτιώθηκαν κατά 11,6 % σε 5.506 εκατομμύρια ευρώ (2013: 4.934 εκατομμύρια ευρώ), ενώ η ανάπτυξη αυτή μειώθηκε από ειδικές επιβαρύνσεις ύψους 438 εκατομμυρίων ευρώ (2013: 839 εκατομμύρια ευρώ). Το EBIT προ ειδικών όρων αυξήθηκε κατά 3,0 % σε 5.944 εκατομμύρια ευρώ (2013: 5.773 εκατομμύρια ευρώ). Το EBITDA προ ειδικών όρων αυξήθηκε κατά 4,9 % σε 8.812 εκατομμύρια ευρώ (2013: 8.401 εκατομμύρια ευρώ), παρά τις αρνητικές επιπτώσεις των νομισματικών ισοτιμιών της τάξης των 410 εκατ. ευρώ ή 4 %. Η υψηλή επίτευξη πωλήσεων, συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη και υψηλότερα έξοδα προώθησης. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,4% σε 3.426 εκατομμύρια ευρώ (2013: 3.189 εκατομμύρια ευρώ) και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή κατά 7,3 % σε 6,02 ευρώ (2013: ευρώ 5,61).

Η ακαθάριστη εισροή ρευστού αυξήθηκε κατά 16,9 % σε 6.820 εκατομμύρια ευρώ (2013: 5,832 εκατομμύρια ευρώ), ενώ η καθαρή ρευστότητα αυξήθηκε κατά 12,4 % σε 5.810 εκατομμύρια ευρώ (2013: 5.171 εκατομμύρια ευρώ). Η καθαρή χρηματοοικονομική οφειλή αυξήθηκε κατά 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Johannes Dietsch εξήγησε ότι η Bayer πέρυσι είχε τοποθετήσει αρκετά ομόλογα στην αγορά, για τη χρηματοδότηση των εξαγορών της εταιρείας. Εξήγησε ότι η επιτυχία της έκδοσης των ομολόγων δεν είναι αυτόματη. “Το γεγονός ότι η εταιρεία είχε μεγάλη επιτυχία σε αυτές τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι επίσης απόδειξη της καλής φήμης της Bayer στην κεφαλαιαγορά,” παρατήρησε ο κος Dietsch.

Τομέας Υγείας: Σημαντική αύξηση των πωλήσεων μέσω των νέων φαρμακευτικών προϊόντων

Οι επιχειρηματικές επιτεύξεις στον Τομέα Υγείας (HealthCare) επεκτάθηκαν κατά 5,6% (Fx & portfolio adj. συν 7.5%) κατά το 2014 σε 19.975 εκατομμύρια ευρώ (2013: 18.924 εκατομμύρια ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο τμήμα των φαρμάκων, ενώ οι πωλήσεις στο τμήμα καταναλωτικών/ μη συνταγογραφούμενων ήταν ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις των φαρμακευτικών προϊόντων σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 11,2 % (Fx & portfolio adj.) σε 12.052 εκατομμύρια ευρώ. Τα νέα προϊόντα – το αντιπηκτικό Xarelto™, το οφθαλμολογικό φάρμακο Eylea™, τα φάρμακα κατά του καρκίνου Stivarga™ και Xofigo™, και το Adempas™ για τη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης – συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την πολύ καλή ανάπτυξη, με συνολικές πωλήσεις των 2.908 εκατομμυρίων ευρώ ( 2013: 1,522 εκατομμύρια ευρώ). «Αυτά τα προϊόντα έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ότι είμαστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες εταιρείες στη φαρμακευτική βιομηχανία”, δήλωσε ο κος Dekkers. Ανάμεσα στα κορυφαία καθιερωμένα προϊόντα, οι πωλήσεις της ομάδας προϊόντων του Mirena™ (ενδομήτρια συσκευή απελευθέρωσης ορμονών) παρουσίασαν αύξηση κατά 15,1 %, μετά από νομισματική προσαρμογή. Η ασπιρίνη™ Cardio για τη δευτερογενή πρόληψη των καρδιακών επεισοδίων παρουσίασε επίσης θετική εξέλιξη (Fx.adj +12,4 %). Ωστόσο, οι πωλήσεις του σκευάσματος αντιμετώπισης της αιμορροφιλίας Kogenate™ υποχώρησαν κατά 5,6 & (Fx adj.), εν μέρει λόγω της προσωρινής χρήσης της παραγωγικής ικανότητας για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς φαρμάκων αιμορροφιλίας. Οι πωλήσεις του φαρμάκου Betaferon™ κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας μειώθηκαν κατά 19,6 % (Fx adj.), κυρίως λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά, το τμήμα Φαρμακευτικών Προϊόντων παρουσίασε μια εξαιρετική ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία, ιδιαίτερα στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Ευρώπη.

Οι πωλήσεις στον τομέα των καταναλωτικών & μη συνταγογραφούμενων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,1 % (Fx & adj χαρτοφυλακίου.) σε 7.923 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, στα τμήματα Consumer Care και Κτηνιατρικών επιτεύχθηκε αύξηση των πωλήσεων, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές. To τμήμα Consumer Care οφείλει την επιτυχία του κυρίως στη θετική εξέλιξη των προϊόντων Bepanthen™ / Bepanthol™ (adj Fx. συν 18,3 %) και του αναλγητικού Aleve™ (adj Fx. συν 10,1 %). Για το κτηνιατρικό τμήμα, το σκέυμασμα Advantage κατά των παρασίτων, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 3,1 %(adj. Fx). Αντίθετα, οι πωλήσεις του τμήματος Medical Care παρουσίασαν μείωση, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Οι πωλήσεις του τμήματος Diabetes Care μειώθηκαν συνολικά, παρά τις θετικές εξελίξεις στις αναδυόμενες αγορές. Οι πωλήσεις των σκιαγραφικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού στο τμήμα Radiology & Interventional κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Συνολικά, για τον τομέα Υγείας, τα κέρδη EBITDA προ ειδικών όρων αυξήθηκαν κατά 2,8 % συνολικά σε 5.484 εκατομμύρια ευρώ (2013: 5,334 εκατομμύρια ευρώ). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην επιτυχημένη ανάπτυξη του τμήματος των φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ τα κέρδη στο τμήμα των καταναλωτικών/ μη συνταγογραφούμενων προϊόντων σημείωσαν μικρή πτώση. Τα κέρδη μειώθηκαν από τις υψηλότερες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των φαρμακευτικών, της αύξησης των εξόδων πωλήσεων και στα δύο τμήματα, και τις αρνητικές νομισματικές συνέπειες, κατά περίπου 360 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Τομέας Γεωργίας παρουσίασε ανάπτυξη σε όλα τα τμήματα του και όλες τις περιφέρειες

Οι πωλήσεις στον Τομέα Γεωργίας (CropScience) αυξήθηκαν το 2014 κατά 7,7% (Fx & portfolio adj. 11,2%) σε 9.494 εκατομμύρια ευρώ (2013: 8.819 εκατομμύρια ευρώ). «Η Bayer CropScience κέρδισε μερίδιο αγοράς, με τη συμβολή όλων των κατηγοριών προϊόντων και των περιφερειών που δραστηριοποιείται», δήλωσε ο κύριος Dekkers. Η μεγαλύτερη αύξηση για τον συγκεκριμένο Τομέα σημειώθηκε στη Λατινική Αμερική / Αφρική / Μέση Ανατολή, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,6 % (Fx adj.). Tα αποτελέσματα στη Βόρεια Αμερική βελτιώθηκαν επίσης με διψήφιο ποσοστό (συν 10,2 %) προσαρμοσμένα με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία, ενώ ακολουθούν η Ευρώπη και η Ασία με 7,4 % (Fx adj.) και 5,5 % (Fx adj.), αντίστοιχα.

Η θετική εξέλιξη στο τμήμα της Φυτοπροστασίας οφείλεται κυρίως στα νέα προϊόντα (προϊόντα που κυκλοφόρησαν από το 2006 και μετά), των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 23 %, σε επίπεδο πάνω από 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μυκητοκτόνα σημείωσαν διψήφια αύξηση, της τάξης του 15,9 % (Fx & portfolio adj.). Σημαντική ανάπτυξη καταγράφηκε επίσης και για τα ζιζανιοκτόνα (Fx & portfolio adj. συν 8,5 τοις εκατό), τα εντομοκτόνα (Fx & portfolio adj. συν 7,6 τοις εκατό) και τα προϊόντα ανάπτυξης σπόρων (Fx & portfolio adj. συν 8,4 τοις εκατό). Οι πωλήσεις στο τμήμα των Σπόρων αυξήθηκαν επίσης σημαντικά (Fx & portfolio adj. συν 19,5 %), και συγκεκριμένα οι πωλήσεις των σπόρων βαμβακιού σημείωσαν ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Οι πωλήσεις του Τμήματος Επιστήμης του Περιβάλλοντος αυξήθηκαν κατά 6,9 %(Fx & portfolio adj.).

Το EBITDA προ ειδικών όρων για τον Τομέα Γεωργίας βελτιώθηκε κατά 5,0 % σε 2.360 εκατομμύρια ευρώ (2013: 2,248 εκατομμύρια ευρώ). Τα κέρδη διαμορφώθηκαν από τις σημαντικές αυξήσεις του όγκου πωλήσεων και τις υψηλότερες τιμές πώλησης, ενώ εν μέρει αντισταθμίστηκαν από αυξημένη επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη, αλλά και σε προωθητικές ενέργιες, καθώς επίσης και λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της νομισματικής ισοτιμίας, της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Τομέας Πολυμερών (MaterialScience) επωφελήθηκε του αυξημένου όγκου πωλήσεων

Οι πωλήσεις του Τομέα Πολυμερών Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας (MaterialScience) αυξήθηκαν κατά 3.7 % (Fx & portfolio adj. συν 4.8 %) σε 11.651 εκατομμύρια Ευρώ (2013: 11.238 εκατ. €). Η αύξηση αυτή οφείλεται στον αυξημένο όγκο πωλήσεων του Τμήματος των Πολυκαρβονικών, του Τμήματος των Πολυουρεθανών και του Τμήματος με τις Επικαλύψεις, Κόλλες και Ειδικά Υλικά, παρά το γεγονός της μείωσης των τιμών πώλησης.
Το EBITDA προ ειδικών όρων για τον Τομέα αυτό βελτιώθηκε κατά 10.7 %, σε 1.187 εκατ. Ευρώ (2013: 1.072 εκατ. €). Η αύξηση αυτή των κερδών οφείλεται ναι μεν στον αυξημένο όγκο πωλήσεων, αλλά και στην εφαρμογή μέτρων βελτιστοποίησης της απόδοσης, των χαμηλότερων τιμών πρώτων υλών και του χαμηλότερο ενεργειακού κόστους. Εν τούτοις, αυτή η αυξητική τάση περιορίστηκε από τις χαμηλότερες τιμές πώλησης και τις αρνητικές επιπτώσεις των νομισματικών ισοτιμιών.

Σημαντική αύξηση κερδών αναμένεται και για το 2015

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για το μέλλον», είπε ο κος Dekkers. Η Bayer στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεων στην τάξη των 46 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2015. Η εταιρεία αναμένει θετικές νομισματικές επιπτώσεις επί των πωλήσεων περίπου 3 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Επίσης, έχουμε προβλέψει ειδικές επιβαρύνσεις του ύψους των 700 εκατομμυρίων ευρώ το 2015, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των αποκτώμενων τμημάτων Καταναλωτικής Μέριμνας και την προγραμματισμένη εισαγωγή στο χρηματιστήριο της MaterialScience. Η Bayer σκοπεύει να αυξήσει τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης κατά περίπου 10 % το 2015 σε πάνω από 4,0 δισεκατομμύρια ευρώ

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας