11 Ιουνίου 2023

ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Mε τη θέσπιση κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας επιδιώκεται η λήψη μέτρων βελτίωσης των δεικτών υγείας, μέσω αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Τα κριτήρια ποιότητας εφαρμόζονται σε όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους  υγείας,  οι  οποίοι  παρέχουν  περίθαλψη  στους  ασθενείς –ασφαλισμένους  του, σε ιδιωτικές γενικές κλινικές και ιδιωτικά κέντρα αποθεραπείας αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ), αιτούμενοι την αποζημίωση τους μέσω της υποβολής δαπανών στον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η  εφαρμογή  κριτηρίων  ποιότητας  αποσκοπεί  στη  διασφάλιση  παροχής  ποιοτικής  νοσοκομειακής  περίθαλψης  σε ασθενείς –δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω επάρκειας υποδομών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,  πληρότητας  διαγνωστικών  εξετάσεων,  εξειδικευμένων  θεραπειών  και εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζονται σε γενικές ιδιωτικές κλινικές, εξειδικεύονται σε πέντε τομείς ως εξής:

Α. Διαχείριση ποιότητας. Πιστοποιημένο  σύστημα  εφαρμογής  διαχείρισης  ποιότητας  στην  παροχή  υπηρεσιών υγείας κατά το πρότυπο ISO15224. Πιστοποιημένο σύστημα εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO9001 για την παροχή υπηρεσιών σε δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Πρόσθετη  πιστοποίηση  που αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών της κλινικής.

Β. Ψηφιακές υπηρεσίες. Λειτουργία  και  υποστήριξη  πληροφοριακού  συστήματος διαχείρισης  δεδομένων νοσηλευομένων (M.I.S.),  από την αρχική παραπομπή του ασθενή για εξετάσεις έως την έκδοση και  διανομή  των  αποτελεσμάτων  στους  ενδιαφερόμενους  (ιατρούς,  ασθενείς),  που  να διασφαλίζει  την ορθή  διακίνηση  και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Λειτουργία και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης και αποθήκευσης ιατρικής εικόνας (P.A.C.S.), ικανό να διατηρήσει πλήρες και άμεσα ανακτήσιμο ιστορικό εξετάσεων σε βάθος δέκα (10) ετών. Διατήρηση  ψηφιακού  αρχείου  (φάκελοι  ασθενών.

Γ. Βιοασφάλεια –Λοιμώξεις.  Εγκεκριμένος  κανονισμός  διαχείρισης  βιολογικού  κινδύνου  (Bio-riskassessment). Διαχείριση  ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων  από  αρμόδια  θεσμοθετημένη  επιτροπή (υποβολή εκθέσεων).

Δ. Αποτελεσματικότητα και Εύρος Υπηρεσιών. Ποσοστό Κ.Ε.Ν. με  επιπλοκές  προηγούμενου  έτους  επί  οριστικοποιημένων  και εκκαθαρισμένων υποβολών. Τα στοιχεία θα αντλούνται από το αρχείο e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που το μηνιαίο υποβαλλόμενο ποσοστό ΚΕΝ με επιπλοκές της κάθε συμβεβλημένης κλινικής υπερβαίνει το 30%, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. γ) παρ. 7 του άρθρου 90του ν.4368/2016(Α’ 21), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. γ τουάρθρου8 του ν.4931/2022(Α’ 94). Ποσοστό θνητότητας προηγούμενου έτους επί οριστικοποιημένων και εκκαθαρισμένων υποβολών.   Αριθμός  Ιατρικών  Ειδικοτήτων (καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ιατρικών ειδικοτήτων ανά κλινική). Αριθμός Εργαστηρίων (τα τμήματα και  εργαστήρια  που  υποχρεωτικά  πρέπει  να  διαθέτει  μια  κλινική).  Ειδικές ιατρικές υπηρεσίες (εμφύτευση συσκευών χρόνιας υποστήριξης καρδιάς  (ΣΥΚ),εμφύτευσηβιολογικών  αορτικών  βαλβίδων,  εφαρμογή  μεθόδων  μη χειρουργικής ενδοκαρδιακής παρέμβασης, εμφύτευση βηματοδοτικής συσκευής, εμφύτευση απινιδωτικής συσκευής,  διενέργειας Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας με τις τεχνικές γ-Knife, x-Knifeκαι Cyberknife,  εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων, διενέργεια ποζιτρονικής και Αξονικής Τομογραφίας PET/CT, εφαρμογή της μεθόδου της Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής  και  Ενδοπεριτοναϊκής  Υπερθερμικής  Χημειοθεραπείας  (HIPEC)],  οι  οποίες απαιτούν ειδική άδεια από το ΚΕΣΥ).

Ε. Υποδομές –Εξοπλισμός. Αριθμός Κλινών ΜΕΘ ή ΜΕΝΝ. Αριθμός Χειρουργικών Αιθουσών. Μέγιστο Qi σε Μαγνητικό Τομογράφο και Αξονικό Τομογράφο. Ψηφιακός Μαστογράφος.  Αριθμός  Ιατρικών  Ειδικοτήτων  στα  Εξωτερικά  Ιατρεία.

Αντίστοιχα κριτήρια ποιότητας προβλέπει η Υπουργική Απόφαση και τα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (ΚΑΑ). Ενώ όπως επισημαίνεται, υπάρχει διασύνδεση κριτηρίων ποιότητας και έκπτωσης (rebate) στις ιδιωτικές γενικές κλινικές και τα ιδιωτικά ΚΑΑ.

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας