31 Μαρτίου 2023

Η Sobi δημοσιεύει την έκθεση τέταρτου τριμήνου και πλήρους έτους για το 2022 – Iκανοποιητικό έτος και ισχυρή μελλοντική πορεία.

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και για το πλήρες έτος 2022

 

Τέταρτο τρίμηνο του 2022

 

 • Συνολικά έσοδα 5.991 (4.896) εκατ. SEK, +22%, +5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)i
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 3.025 (2.242) εκατ. SEK, +19% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.230 (1.063) εκατ. SEK, +6% σε CER· eftrenonacog alfa 534 (482) εκατ. SEK, +1% σε CER· avatrombopag 771 (306) εκατ. SEK, +107% σε CER και pegcetacoplan 87 (1) εκατ. SEK
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 2.643 (2.330) εκατ. SEK, -6% σε CER εκ των οποίων anakinra 553 (682) εκατ. SEK, -30% σε CER· palivizumab 1.849 (1.364) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 241 (284) εκατ. SEK, -31% σε CER
 • EBITAi 2.455 (2.002) εκατ. SEK· περιθώριο EBITAi 41% (41). EBIT 1.916 (1.525) εκατ. SEK
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 4,68 (4,21) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.903 (2.121) εκατ. SEK

 

Πλήρες έτος 2022

 

 • Συνολικά έσοδα 18.790 (15.529) εκατ. SEK, +21%, +8% σε CER
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 10.831 (8.536) εκατ. SEK, +15% σε CER εκ των οποίων efmoroctocog alfa 4.402 (3.960) εκατ. SEK, +5% σε CER· eftrenonacog alfa 1.885 (1.764) εκατ. SEK, +1% σε CER· avatrombopag 2.526 (1.116) εκατ. SEK, +91% σε CER και pegcetacoplan 178 (1) εκατ. SEK
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 6.679 (5.780) εκατ. SEK, -1% σε CER εκ των οποίων anakinra 2.284 (2.290) εκατ. SEK, -11% σε CER· palivizumab 3.501 (2.650) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 895 (840) εκατ. SEK, -10% σε CER
 • EBITA 5.930 (5.575) εκατ. SEK· περιθώριο EBITA 32% (36) συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)ii -675 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων των IAC, το προσαρμοσμένο EBITAi ανήλθε σε 6.605 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi 35% (36). EBIT 3.813 (3.733) εκατ. SEK· προσαρμοσμένο EBITi 4.488 (3.733) εκατ. SEK
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 8,92 (9,08) SEK, προσαρμοσμένα EPSi προ μείωσης 10,77 (9,08) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.670 (5.470) εκατ. SEK

  

 

Οικονομική πρόβλεψη για το 2023

 

 • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων

 

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

4ο τρίμηνο

4ο τρίμηνο

Πλήρες έτος

Πλήρες έτος

Ποσά σε εκατ. SEK

2022

2021

Μεταβολή

2022

2021

Μεταβολή
Συνολικά έσοδα

5.991

4.896

22%

18.790

15.529

21%

Μεικτό κέρδος

4.683

3.880

21%

14.014

12.045

16%

Μεικτό περιθώριοi

78%

79%

75%

78%

EBITAi

2.455

2.002

23%

5.930

5.575

6%

Προσαρμοσμένο EBITAi,ii

2.455

2.002

23%

6.605

5.575

18%

Περιθώριο EBITAi

41%

41%

32%

36%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi,ii

41%

41%

35%

36%

Κέρδη για το χρονικό διάστημα

1.386

1.241

12%

2.638

2.679

-2%

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK

4,68

4,21

11%

8,92

9,08

-2%

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμέναi,ii

4,68

4,21

11%

10,77

9,08

19%

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης.
 2. ii. Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα το 2022.

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας