Σύμφωνα με νέα μελέτη ωστόσο, η αδράνεια μπορεί να απειλήσει σοβαρά τον εγκέφαλο, επιταχύνοντας τη γνωστική εξασθένιση.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Binghamton άντλησαν στοιχεία από το νέο αγροτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Κίνας (NRPS) και την κινεζική διαχρονική έρευνα για την υγεία και τη συνταξιοδότηση (CHARLS), που αφορούσαν άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω από την Κίνα.

Στόχος ήταν να προσδιοριστεί πώς τα συνταξιοδοτικά προγράμματα επηρεάζουν τις γνωστικές επιδόσεις των συμμετεχόντων.

Λόγω της δημογραφικής έκρηξης και της ραγδαίας αύξησης της γήρανσης του πληθυσμού στην Κίνα, η χώρα εισήγαγε το εν λόγω συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στις αγροτικές περιοχές της χώρας, σε μια προσπάθεια η τρίτη ηλικία να ανακουφιστεί από τη φτώχεια.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι επηρεάστηκε αρνητικά η γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων.

Ειδικότερα, το πρώιμο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είχε περισσότερες αρνητικές επιδράσεις στη γνωστική ικανότητα των γυναικών.

Σύμφωνα με τον Plamen Nikolov, επίκουρο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Binghamton και συγγραφέα της μελέτης, «οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής συμμετοχής, με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε σχέση με τους μη δικαιούχους. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι η αυξημένη κοινωνική απομόνωση συνδέεται στενά με την ταχύτερη γνωστική εξασθένιση μεταξύ των ηλικιωμένων. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε μειωμένη συχνότητα τακτικής κατανάλωσης αλκοόλ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, οι δυσμενείς επιπτώσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης στην εγκεφαλική λειτουργία και την κοινωνική συμμετοχή αντισταθμίζουν σημαντικά την προστατευτική επίδραση του προγράμματος σε διάφορες συμπεριφορές υγείας».

«Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς εφαρμογής του, το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση των γνωστικών επιδόσεων κατά 20% συγκριτικά με την τυπική απόκλιση στις μετρήσεις μνήμης που εξετάζουμε» σημείωσε ο Δρ. Plamen Nikolov.

Παραδόξως, οι εκτιμώμενες επιπτώσεις του προγράμματος, ήταν παρόμοιες με αυτές που έχουν παρατηρηθεί και σε χώρες με υψηλότερο εισόδημα, όπως η Αμερική, η Αγγλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το γεγονός ότι η συνταξιοδότηση οδήγησε σε μειωμένες γνωστικές επιδόσεις θεωρείται ένα σημαντικό εύρημα για τις επιπτώσεις στην ευημερία και την ποιότητα ζωής του ατόμου στην τρίτη ηλικία» καταλήγει ο καθηγητής.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό έντυπο Journal of Economic Behavior & Organization.

Πηγή