«Χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας για να αναγνωρίσουμε την απειλή μιας πυρκαγιάς ή για να απολαύσουμε το άρωμα των λουλουδιών μια ανοιξιάτικη μέρα. Αλλά όπως ακριβώς η όραση και η ακοή, αυτή η αίσθηση εξασθενεί καθώς γερνάμε», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Δρ. Nicholas Rowan, αναπληρωτής καθηγητής ωτορινολαρυγγολογίας-χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου στο Νοσοκομείο Johns Hopkins, στη Βαλτιμόρη.

Όσφρηση και υγεία

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 1.160 ηλικιωμένους που είχαν εγγραφεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Ζωής, Υγείας και Γήρανσης μεταξύ 2015 και 2016.

Οι συμμετέχοντες, μέσης ηλικίας 76 ετών, εκτέθηκαν σε πέντε αρώματα για τη μέτρηση της οσφρητικής αναγνώρισης και έξι αρώματα για τη μέτρηση των επιπέδων ευαισθησίας.

Η οσφρητική ευαισθησία είναι η ικανότητα ανίχνευσης της παρουσίας μιας οσμής.

Τα αποτελέσματα αντιστοιχίστηκαν με τη βαθμολογία αδυναμίας των συμμετεχόντων, με βάση πέντε δείκτες: απώλεια βάρους, εξάντληση, αδυναμία, αργή ταχύτητα περπατήματος, χαμηλή σωματική δραστηριότητα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι για κάθε αύξηση κατά ένα βαθμό τόσο στην οσφρητική ταυτοποίηση όσο και στις βαθμολογίες ευαισθησίας, υπήρχε σημαντική και ουσιαστική μείωση στην κατάσταση αδυναμίας.

Τι δείχνει η μελέτη

Η μελέτη δεν απέδειξε σχέση αιτίας-αποτελέσματος, αλλά υποδεικνύει ότι η βελτίωση της όσφρησης συσχετίστηκε με βελτίωση της υγείας και της ανθεκτικότητας, σημείωσαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Όσο χειρότερη είναι η όσφρηση ενός ατόμου, τόσο πιο ευπαθές είναι αυτό το άτομο, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Αυτό υποδηλώνει ότι η απώλεια όσφρησης μπορεί να είναι μετρήσιμη και ένας πιθανός παράγοντας κινδύνου για την ευπάθεια στους ηλικιωμένους.

Τα τεστ όσφρησης μπορούν να αποτελέσουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας των ηλικιωμένων.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό έντυπο Journals of Gerontology.

Πηγή