9 Δεκεμβρίου 2022

ΕΟΠΥΥ: Νέες παροχές και υπηρεσίες στη διάθεση των ασφαλισμένων – Εξιδεικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις & Οφθαλμιατρικές επεμβάσεις

Διευρύνει τη λίστα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους ο ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, προχωράει στη σύναψη σύμβασης παροχής Διαγνωστικών Εξετάσεων Ογκολογικών Βιοδεικτών για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1/2 καθώς και στη σύναψη σύμβασης παροχής περίθαλψης από αυτοτελείς ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας οφθαλμολογίας. Οι σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος είναι ήδη στον «αέρα».

Μάλιστα, «με σκοπό την άμεση και απρόσκοπτη υπογραφή των νέων συμβάσεων του Οργανισμού» όπως αναφέρει ο Οργανισμός στην πρόσκληση για της διαγνωστικές εξετάσεις, καλεί τα Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (ΙΔΕ)/ Πολυϊατρεία να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Βεβαίωση Λειτουργίας Εργαστηρίου Ιατρικού Συλλόγου.

Πιστοποιητικό εγγραφής επιστημονικά υπεύθυνου από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (τρέχοντος έτους).

Δικαιολογητικά σύστασης (καταστατικό εταιρείας) και έναρξης λειτουργίας, αναλόγως με τη μορφή επιχείρησης που έχει, από τα οποία προκύπτει ότι επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Βεβαίωση εσωτερικών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ή μέσω taxisnet ή myAADE).

Ανακοίνωση καταχώρησης, Γενικό Πιστοποιητικό και Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το ΓΕ.ΜΗ.

Υπεύθυνες Δηλώσεις του/των νόμιμου/ων εκπροσώπων του β’ συμβαλλόμενου: α) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Υπεύθυνη δήλωση εξοπλισμού και εκτέλεσης ιατρικών πράξεων. Υπεύθυνη δήλωση ΕΚΠΥ.

Πιστοποιητικά ποιότητας που συνιστούν υποχρεωτικώς απαιτητά δικαιολογητικά για τη σύναψη σύμβασης:

α) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης κατά το πρότυπο ISO 15189:2012 του εργαστηρίου, στο οποίο αναφέρεται διακριτά στο πεδίο διαπίστευσης: η ανίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, η ανίχνευση μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, η επιβεβαίωση και ο έλεγχος οικογενούς μετάλλαξης στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Οι ανωτέρω εξετάσεις πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένο εργαστήριο με την ανάλυση δείγματος στο περιφερικό αίμα ή/και επίχρισμα παρειάς (σίελο).

β) Πιστοποίηση ποιότητας στη διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001.

γ) Κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση του Β΄ συμβαλλόμενου στην οποία θα δηλώνεται ο συμβεβλημένος (συνεργαζόμενος) αδειοδοτημένος και πιστοποιημένος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταφορέας βιολογικού υλικού, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Σε ότι αφορά τις αυτοτελείς ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας οφθαλμολογίας, εντάσσονται στους φορείς πρωτοβάθμιας υγείας και επιτρέπεται σ’ αυτήν η εκτέλεση ιατρικών πράξεων ειδικότητας οφθαλμολογίας μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης χωρίς διανυκτέρευση.

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας