8 Δεκεμβρίου 2022

ΕΟΠΥΥ: «Ενεργοποιούνται» τα ποιοτικά κριτήρια στα διαγνωστικά εργαστήρια – Αποζημίωση των παρόχων σύμφωνα με την κατάταξη του εξοπλισμού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων στις υπηρεσίες υγείας με σκοπό τη λήψη μέτρων βελτίωσης των δεικτών υγείας, μέσω αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Συγεκκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ ενεργοποιεί ποιοτικά κριτήρια για την παροχή διαγνωστικών εξετάσεων Aξονικής και Mαγνητικής Tομογραφίας στους ασφαλισμένους του.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού, από σήμερα 4/10/2022 έως και 14/10/2022 όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του σχετικού νόμου. Πλέον, οι δαπάνες που θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ, θα περιλαμβάνουν την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων για εξετάσεις CT & MRI. Μάλιστα από 1-11-2022 τα παραπάνω ενεργοποιούνται στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ (edapy).

Στην εγκύκλιο ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για την ηλεκτρονική κατάθεση ψηφιακών δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά αναρτώνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων .pdf) με ευθύνη του συμβεβλημένου παρόχου στο ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.

Δικαιολογητικά:

  1. Για την πιστοποίηση της ηλικίας, το σειριακό αριθμό και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE Mark) του κάθε συστήματος Αξονικής (CT) και Μαγνητικής (MRI) Τομογραφίας, θα υποβάλλεται από το συμβεβλημένο πάροχο:

Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου (π.χ. Siemens, Philips, κλπ) η οποία θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα με κοινοποίηση προς τον πάροχο. Η βεβαίωση προσκομίζεται και για οποιαδήποτε ανακατασκευή συστήματος, η οποία συνδέεται απαρέγκλιτα με την έκδοση νέου πιστοποιητικού συμμόρφωσης (CE Mark) από τον κατασκευαστικό οίκο.

  1. Για την πιστοποίηση της συντήρησης του κάθε συστήματος Αξονικής (CT) και Μαγνητικής (MRI) Τομογραφίας, θα υποβάλλεται από το συμβεβλημένο πάροχο:

Βεβαίωση της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του συστήματος, η οποία θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας συντήρησης, με συνημμένα τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών – συντηρητών στο συγκεκριμένο σύστημα και το επικαιροποιημένο και σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 13485 της εταιρείας συντήρησης, τα οποία κοινοποιούνται προς τον πάροχο.

  1. Για την πιστοποίηση της ψηφιακής αποθήκευσης εικόνας (PACS) του κάθε συστήματος Αξονικής (CT) και Μαγνητικής (MRI) Τομογραφίας, θα υποβάλλεται από το συμβεβλημένο πάροχο:

Βεβαίωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος PACS, με κοινοποίηση προς τον πάροχο.

  1. Ειδική άδεια λειτουργίας του κάθε συστήματος, όπως αυτή εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για κάθε σύστημα Αξονικής (CT) και Μαγνητικής (MRI) Τομογραφίας.
  2. Για κάθε σύστημα Αξονικής (CT) Tομογραφίας 64 τομών και άνω που θα εκτελείται η πράξη της Αξονικής Στεφανιογραφίας απαιτείται επιπρόσθετα:

Βεβαίωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας εγκατάστασης του ειδικού καρδιολογικού πρωτοκόλλου (λογισμικού) στο εν λόγω σύστημα, με κοινοποίηση προς τον πάροχο.

  1. Για κάθε σύστημα Μαγνητικής (MRI) Tομογραφίας 1.5T και άνω που θα εκτελούνται εξειδικευμένες πράξεις Μαγνητικής Αγγειογραφίας απαιτείται επιπρόσθετα:

Βεβαίωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας εγκατάστασης του ειδικού πρωτοκόλλου (λογισμικού) στο εν λόγω σύστημα, με κοινοποίηση προς τον πάροχο.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης (upload) των παραπάνω δικαιολογητικών στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ, θα εμφανίζεται αυτοματοποιημένο μήνυμα για την επιτυχή καταχώρηση κάθε συστήματος.

Στη συνέχεια θα διενεργείται έλεγχος από τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ώστε να οριστικοποιηθούν οι εγγραφές (εφόσον δεν υπάρχουν λάθη και ανακρίβειες) και να αποσταλεί μήνυμα στον πάροχο (μέσω της εφαρμογής eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης) για επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σχετικού πιστοποιητικού.

Επισημάνσεις

Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν εξαρχής τα συστήματα CT & MRI που διαθέτει ο συμβεβλημένος πάροχος (και ας είχαν ξαναδηλωθεί στο παρελθόν) προκειμένου να υπολογιστεί εκ νέου ο συνολικός ποιοτικός δείκτης Qi, βάσει του οποίου θα γίνεται η κατάταξη του κάθε συστήματος.

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας