17 Αυγούστου 2022

Προσωπικός Ιατρός: Τα κίνητρα για την εγγραφή των πολιτών – Οι «ποινές» για την μη εγγραφή στο νεό σύστημα, όλη η απόφαση

Στον καθορισμό και την εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό καθώς και των «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή πρόχωρησε το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Από την 01-10-2022  πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής.

Από την 01-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τουπολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής.

Από την 01-01-2023 η παραπάνω αύξηση προσαυξάνεται κατά 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ανερχόμενα σε 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Τα κίνητρα εγγραφής στον προσωπικό ιατρό

Από την 01-09-2023 προτεραιότητα θα παρέχεται στους τηρούντες τη διαδικασία των παραπομπών πολίτες, κατά την παραπομπή τους στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Μάλιστα, από την 01-09-2023 οι πολίτες οι οποίοι δεν διαθέτουν προσωπικό ιατρό δεν θα εξυπηρετούνται από τις μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά.

Πηγή

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

Δημοφιλή Εβδομάδας