9 Ιουνίου 2023

Ο ΙΣΑ ζητά από τα Δημόσια νοσοκομεία στοιχεία σχετικά με το αν μη ιατροί έχουν οριστεί επιστημονικά υπεύθυνοι σε βιοπαθολογικά εργαστήρια

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ κατήγγειλε ότι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας και λοιποί επιστήμονες υγείας (χημικοί, βιοχημικοί) αν και μη ιατροί έχουν οριστεί επιστημονικά υπεύθυνοι και υπογράφουν ιατρικά αποτελέσματα σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας αν και δεν υφίσταται νομοθετική διάταξη, που να τους το επιτρέπει.
Σύμφωνα με την άποψη της Νομικής υπηρεσίας του ΙΣΑ σχετικά με το θέμα που μας έθεσε η ως άνω εταιρεία λεκτέα είναι τα κάτωθι:
Το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2889/2001 ορίζει οτι σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή.Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι σε ένα ιατρικό τμήμα ή μονάδα, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ο Συντονιστής Διευθυντής που επιλέγεται μετά από εισήγηση ειδικής Επιτροπής, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ως Πρόεδρο), τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (ως Αντιπρόεδρο) και τους Συντονιστές Διευθυντές που κατέχουν θέση Διευθυντή Τομέα.”
Σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4238/2014 οι θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., προκηρύσσονται κατά ειδικότητα κατά Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ή/και Δ.Υ.Π.
Σύμφωνα με τον Ν. 3366/1955 δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινων. Προνοίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Ιατρών Ειδικοτήτων καθορίζονται τα βασικά κριτήρια της επιστημονικής και τεχνικής συγκροτήσεως των διαφόρων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των τμημάτων αυτών κατ` ιατρικήν ειδικότητα, άτινα απαιτούνται διά την, συμφώνως τω παρόντι άρθρω αναγνώρισιν αυτών ως καταλλήλων διά την μετεκπαίδευσιν ειδικών ιατρών. Σε κάθε περίπτωση η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα από ιατρούς.
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων δεν είναι δυνατό μη ιατρός να είναι επιστημονικά υπεύθυνος βιοπαθολογικού τμήματος. Πρέπει δηλαδή ιατρός που κατέχει αντίστοιχη ειδικότητα να είναι επιστημονικά υπεύθυνος στο βιοπαθολογικό τμήμα.
Επειδή το αίτημα της εταιρίας είναι εύλογο, σας καλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικώς.

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας