3 Οκτωβρίου 2023

Η Merck Συμπληρώνει ένα Έτος Βασικών Στρατηγικών Κινήσεων με Οικονομικά Μεγέθη-Ρεκόρ• Η καλή επιχειρηματική λειτουργία και η εξαγορά της AZ ενίσχυσαν τις πωλήσεις (+5,5%) και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) προ έκτακτων αποτελεσμάτων (+4,1%) σε νέα επίπεδα ρεκόρ
• Οργανική ανάπτυξη και στους τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς
• Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις Αναδυόμενες Αγορές καθοδηγεί τις πωλήσεις
• Η Merck βάζει τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη
• Επαληθεύθηκαν οι προβλέψεις για πωλήσεις και EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων
• Η Merck προτείνει αύξηση της τάξεως του 5,3% του μερίσματος σε € 1,00 ανά μετοχή

 

Η Merck, μία κορυφαία εταιρεία καινοτόμων, υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας αιχμής προϊόντων για την υγεία, τις βιοεπιστήμες και τα υλικά υψηλής απόδοσης, ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα έτος σημαντικών στρατηγικών κινήσεων και πέτυχε τους στόχους της.
«Ενισχύσαμε και τους τρεις επιχειρηματικούς τομείς της Merck: Υγεία (Healthcare), Βιοεπιστήμες (Life Science ) και Υλικά Υψηλών Επιδόσεων (Performance Materials). Με την εξαγορά της AZ, την προσφορά μας για εξαγορά της Sigma-Aldrich και τη συμμαχία με τη Pfizer στην ανοσο-ογκολογία, βάλαμε τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη» δήλωσε ο Karl-Ludwig Kley, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Merck, την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 στο Darmstadt. «Αυτές οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα του μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής στρατηγικής μας. Η Merck μετασχηματίζεται σε μια άκρως εξειδικευμένη, παγκόσμια τεχνολογική εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών και των πελατών».
Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου Merck αυξήθηκαν κατά 3,7% στα € 11,5 δισ. το 2014 (2013: € 11,1 δισ.). Οι Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,5% στα € 11,3 δισ. (2013: € 10,7 δισ.). Αυτό οφείλεται κυρίως στην οργανική ανάπτυξη κατά 4,0%, καθώς και στις αυξήσεις, λόγω των εξαγορών κατά 3,3%, η οποία αποδίδεται στην εξαγορά της AZ. Ταυτόχρονα, οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μείωσαν τις πωλήσεις κατά -1,8%.
Η Merck βελτίωσε σημαντικά το λειτουργικό της αποτέλεσμα (EBIT) κατά 9,4% στα € 1,8 δισ. (2013: € 1,6 δισ.). Ο κύριος οικονομικός δείκτης που οδήγησε τη λειτουργία της επιχείρησης, ο EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων, σκαρφάλωσε κατά 4,1% στα € 3,4 δισ. (2013: € 3,3 δισ.), επίσης χάρη στην καλή λειτουργική επίδοση και στην εξαγορά της AZ. Η ισχυρή ανάπτυξη και η καλή εξέλιξη της επιχειρηματικής λειτουργίας συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αντιστάθμιση των απότομα χαμηλότερων εσόδων από δικαιώματα, άδειες και προμήθειες, τα οποία σημείωσαν πτώση -47% στα € 209 εκατ. (2013: € 395 εκατ.). Τα καθαρά έσοδα, δηλαδή τα κέρδη μετά από φόρους που αποδίδονται στους μετόχους της Merck για το 2014, ήταν € 1.157 εκατ. (2013: € 1.202 εκατ.), παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξεως του -3,7%, καθώς κατά το προηγούμενο έτος 2013 επωφελήθηκαν από τα έκτακτα αποτελέσματα ενός πολύ μικρού φορολογικού συντελεστή 13%.
Τα κέρδη ανά μετοχή προ έκτακτων αποτελεσμάτων βελτιώθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη την κατάτμηση (split) των μετοχών 1:2 τον Ιούνιο του 2014, κατά 4,8% στα € 4,60 (2013: € 4,39). Επομένως, η Merck θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μία αύξηση του μερίσματος κατά € 0,05 σε € 1,00 ανά μετοχή.
Παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτήθηκε το ποσό εξαγοράς της AZ, ύψους περίπου € 1,9 δισ., το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος αυξήθηκε μόνο κατά € 252 εκατ. στα € 559 εκατ. (2013: € 307 εκατ.). Την 30η Ιουνίου 2014, αυτό το ποσό αυξήθηκε προσωρινά στα € 2,2 δισ. Αυτή η ανανεωμένη απόδειξη της υψηλής χρηματοοικονομικής ισχύος του Ομίλου δείχνει ότι η Merck είναι καλά προετοιμασμένη για την εξαγορά της Sigma-Aldrich. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Merck είχε 39.639 άτομα προσωπικό σε όλο τον κόσμο (2013: 38.154).
Η Merck μπόρεσε έτσι να επαληθεύσει την πρόβλεψή της για μετριοπαθή ανάπτυξη των πωλήσεων, του EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων, καθώς και των κερδών ανά μετοχή προ έκτακτων αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της επιχείρησης, οι οποίες προβλέφθηκε ότι θα παρουσίαζαν μικρή αύξηση, δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες.

Q4 2014: Πωλήσεις και EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων αυξάνονται σημαντικά
Στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, η Merck πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων κατά 12,9% στα € 3,0 δισ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (Q4/2013: € 2,6 δισ.). Εκτός από την οργανική αύξηση κατά 4,4%, υπεύθυνες για τη σημαντική αύξηση ήταν οι επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο από την εξαγορά της AZ και από ευνοϊκές μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Κατά συνέπεια, παρά τη μείωση των εσόδων από δικαιώματα, άδειες και προμήθειες, το EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων αυξήθηκε κατά 10,5% στα € 878 εκατ. (Q4/2013: € 795 εκατ.). Τα κέρδη ανά μετοχή προ έκτακτων αποτελεσμάτων αυξήθηκαν κατά 7,5% στα € 1,14 (Q4/2013: € 1,06).

Οι Αναδυόμενες Αγορές καθοδηγούν την οργανική ανάπτυξη της Merck Serono
Η Merck Serono, ο βιοφαρμακευτικός τομέας της Merck, σημείωσε το 2014 αύξηση των οργανικών της πωλήσεων κατά 3,6%. Συνυπολογίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις κατά -1,9% των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι πωλήσεις του τομέα αυξήθηκαν συνολικά κατά 1,7% στα € 5,8 δισ. Όλες σχεδόν οι θεραπευτικές κατηγορίες της Merck Serono συνέβαλαν στην αύξηση, με την υψηλότερη απόλυτη αύξηση να προέρχεται από τη θεραπευτική κατηγορία της Γονιμότητας. Από γεωγραφική άποψη, η Merck Serono πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή των Αναδυόμενων Aγορών.
H υποδόρια Ιντερφερόνη β-1α (τρεις φορές την εβδομάδα), το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία υποτροπιαζουσών μορφών της πολλαπλής σκλήρυνσης, σημείωσε το 2014 ελαφρά οργανική μείωση πωλήσεων κατά -0,2% μόνο, παρά τις αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις από τις από του στόματος θεραπείες. Παρά τις αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις κατά -1,2%, οι πωλήσεις της υποδόριας Ιντερφερόνη β-1α έφτασαν στα € 1,8 δισ. Το 2014, οι πωλήσεις του ογκολογικού φαρμάκου Cetuximab (κετουξιμάμπη) αυξήθηκαν οργανικά κατά 5,9%. Μαζί με τις αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις κατά -3,4%, οι πωλήσεις της κετουξιμάμπης αυξήθηκαν συνολικά κατά € 22 εκατ. στα € 904 εκατ. Με τη φολλιτροπίνη άλφα, την ανασυνδυασμένη ορμόνη που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της υπογονιμότητας, η Merck πέτυχε αύξηση οργανικών πωλήσεων κατά 9,1% το 2014. Περιλαμβανομένων των αρνητικών συναλλαγματικών επιπτώσεων, οι πωλήσεις της φολλιτροπόνης άλφα αυξήθηκαν στα € 628 εκατ.
Το 2014, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της Merck Serono ήταν υψηλότερο λόγω της συνεχούς εστίασης σε στρατηγικής σημασίας προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων και της διακοπής άλλων, λιγότερα υποσχόμενων πρωτοβουλιών έρευνας. Ταυτόχρονα, τα έσοδα από δικαιώματα, άδειες και προμήθειες της Merck Serono μειώθηκαν απότομα κατά -48,5% στα € 192 εκατ. το 2014 (2013: € 372 εκατ.). Άλλες λειτουργικές δαπάνες και έσοδα (καθαρά) σημείωσαν ισχυρή βελτίωση. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά -1,3% του EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων, που το συνολικό ύψος τους ανήλθε σε € 1,8 δισ. (2013: € 1,9 δισ.).
«Η επιχειρηματική επίδοση των φαρμάκων που εμπορευόμαστε ήταν ισχυρή το 2014», δήλωσε ο Kley. «Επιπλέον, υιοθετήσαμε ένα σημαντικό ενδιάμεσο στόχο για το πρόγραμμα ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων κατά το 2014, ξεκινώντας μια συμμαχία με την Pfizer στον τομέα της ανοσο-ογκολογίας. Αυτό θα μας βοηθήσει να εκμεταλλευθούμε πλήρως τις δυνατότητες της anti-PD-L1 ουσίας μας, avelumab», πρόσθεσε ο Kley.
Ο Επιχειρηματικός Τομέας Προϊόντων Φροντίδας Υγείας (Consumer Health) σημειώνει σταθερή ανάπτυξη στην κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα

Το 2014, οι πωλήσεις του τομέα Consumer Health (Προϊόντα Φροντίδας Υγείας), η επιχειρηματική δραστηριότητα μη συνταγογραφούμενων σκευασμάτων, αυξήθηκε κατά 3,2% στα € 766 εκατ. (2013: € 742 εκατ.). Η κατά 5,4% οργανική αύξηση των πωλήσεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από αρνητικές επιπτώσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά -2,2%. Η οργανική αύξηση των πωλήσεων οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση σε δύο βασικές περιοχές, συγκεκριμένα στις Αναδυόμενες Αγορές και στην Ευρώπη, και αφετέρου στην αύξηση των στρατηγικών εμπορικών επωνυμιών Neurobion, Femibion και Floratil, καθώς και τοπικών εμπορικών επωνυμιών στη Γερμανία. Ο τομέας Consumer Health ανακοίνωσε ένα EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων ύψους € 169 εκατ. (2013: € 172 εκατ.), πλησιάζοντας έτσι στο επίπεδο κερδών του 2013, παρά τις σημαντικά μεγαλύτερες επενδύσεις στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις σε συνδυασμό με τις προσπάθειες ενδυνάμωσης των στρατηγικών εμπορικών επωνυμιών.
«Η εστίαση στις βασικές εμπορικές επωνυμίες και στις βασικές αγορές αποδείχθηκε ότι είναι ο σωστός δρόμος για τον τομέα μας, Consumer Health, με τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα, ο οποίος αναπτύχθηκε περισσότερο το 2014», δήλωσε ο Kley. «Από την αρχή του 2015, ο επιχειρηματικός τομέας μας Consumer Health αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού κλάδου για την Υγεία».

Οι πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα Υλικών Υψηλών Επιδόσεων (Performance Materials) αυξήθηκαν σημαντικά χάρη στην εξαγορά της AZ

Οι πωλήσεις του τομέα Performance Materials (Υλικών Υψηλών Επιδόσεων), αυξήθηκαν το 2014 κατά 25,4% στα € 2,1 δισ. (2013: € 1,6 δισ.). Σε αυτή τη ραγδαία αύξηση συνέβαλαν τόσο η οργανική ανάπτυξη κατά 4,1%, όσο και οι πωλήσεις που σχετίζονται με την εξαγορά κατά 22,8% ή € 375 εκατ. Οι αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις μείωσαν την αξία των πωλήσεων κατά -1,5%. Στην οργανική ανάπτυξη συνέβαλαν όλες οι υπάρχουσες επιχειρηματικές μονάδες, με τους Liquid Crystals (Υγρούς Κρυστάλλους) να έχουν τη μεγαλύτερη απόλυτη συμμετοχή στην αύξηση των πωλήσεων. Στον τομέα των Υγρών Κρυστάλλων, στον οποίο η Merck είναι ηγέτιδα στην παγκόσμια αγορά, η εταιρεία επωφελήθηκε από την ισχυρή ζήτηση για τηλεοράσεις υψηλής ποιότητας, μεγάλου μεγέθους, (συσκευές υπερυψηλης ευκρίνειας). Η ανάπτυξη ενισχύθηκε επίσης από την αύξηση του όγκου πωλήσεων της νέας τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας UB-FFS (Ultra-Brightness Fringe Field Switching), η οποία χρησιμοποιείται στη νέα γενιά οθονών smartphones και tablet PC. Η επιχειρηματική μονάδα Pigments & Cosmetics (Πιγμέντων & Καλλυντικών) πέτυχε περιορισμένη οργανική αύξηση πωλήσεων το 2014. Τα πιγμέντα Xirallic, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε βαφές υψηλής ποιότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και τεχνικά λειτουργικά υλικά συνέβαλαν κυρίως στην αύξηση. Λόγω της υψηλότερης ζήτησης οθονών OLED, η επιχειρηματική μονάδα Advanced Technologies (Προηγμένες Τεχνολογίες) είχε μια καλή συμβολή στην οργανική ανάπτυξη του τομέα Performance Materials.
Το EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων του τομέα αυξήθηκε το 2014, ειδικότερα ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της AZ, κατά 14,8% στα € 895 εκατ. (2013: € 780 εκατ.).
«Η Merck δεν επωφελείται μόνον από τη μεγάλη τάση της ψηφιοποίησης, αλλά βοηθά επίσης ενεργά στη διαμόρφωσή της, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη υλικών οθονών εξοικονόμησης ενέργειας», εξήγησε ο Kley, Διευθύνων Σύμβουλος της Merck. «Εκτός από την καλή επίδοση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Υγρών Κρυστάλλων με ήδη καθιερωμένα αλλά και καινοτόμα προϊόντα, είμαστε, επομένως, ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανάπτυξη πωλήσεων που είναι αποτέλεσμα της εξαγοράς της AZ. Η AZ έχει πλήρως ενσωματωθεί και συμπληρώνει το επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο με το βέλτιστο τρόπο».
Η Merck Millipore επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση του τομέα βιοτεχνολογίας
Η Merck Millipore, η επιχειρηματική μονάδα των βιοεπιστημών του Ομίλου Merck, ανακοίνωσε οργανική αύξηση πωλήσεων κατά 4,5% το 2014, η οποία οφείλεται κυρίως στην καλή επίδοση του επιχειρηματικού τομέα Process Solutions. Από γεωγραφική άποψη, οι πωλήσεις αυξήθηκαν στην περιοχή των Αναδυόμενων Αγορών. Συνυπολογίζοντας την επίπτωση των αρνητικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και λαμβάνοντας υπόψη την αποεπένδυση του επιχειρηματικού τομέα Discovery and Development Solutions, οι πωλήσεις αυξήθηκαν συνολικά κατά 2,1% στα € 2,7 δισ. (2013: € 2,6 δισ.). Το EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων της Merck Millipore αυξήθηκε κατά 2,5% στα € 659 εκατ. (2013: € 643 εκατ.).
Ο επιχειρηματικός τομέας Process Solutions, ο οποίος διαθέτει στην αγορά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική παραγωγή, παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων κατά 8,9%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση από βιοφαρμακευτικές βιομηχανίες για τα προϊόντα μας. Με την ευρεία γκάμα προϊόντων για την έρευνα, επετεύχθη οργανική αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% στον τομέα Lab Solutions. Ο επιχειρηματικός τομέας Bioscience, ο οποίος εμπορεύεται προϊόντα και υπηρεσίες για φαρμακευτικά και ακαδημαϊκά ερευνητικά εργαστήρια, κατέγραψε μικρή μείωση πωλήσεων κατά -0,5%. Μεταξύ άλλων, η μειωμένη ζήτηση για αντισώματα συνέβαλε στην μείωση των πωλήσεων.
«Προσφέρουμε στους ασθενείς, στους πελάτες και στην κοινωνία λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα στις Βιοεπιστήμες αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα» είπε ο Kley. «Μέσω της προγραμματισμένης εξαγοράς της Sigma-Aldrich, θέλουμε να την επεκτείνουμε και να προσφέρουμε στους πελάτες μας που εργάζονται στον επιστημονικό και στο βιομηχανικό τομέα παγκοσμίως μία σημαντικά μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων».
Προβλέψεις για το 2015: Μέτρια αύξηση των οργανικών πωλήσεων και του EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων
Για το 2015, η Merck αναμένει μια μέτρια αύξηση των οργανικών πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος και μετριοπαθείς θετικές επιπτώσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπλέον, λόγω της συμμετοχής της AZ για ένα πλήρες οικονομικό έτος, αναμένεται μια μέτρια θετική επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο. Λόγω της αναμενόμενης λειτουργικής ανάπτυξης και των θετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, η Merck προβλέπει για το 2015 μια μικρή αύξηση του EBITDA προ έκτακτων αποτελεσμάτων, το οποίο θα πρέπει να φτάσει στο επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας