3 Οκτωβρίου 2023

Υψηλές οι αποδόσεις του 2014 για τον όμιλο Υγεία Οι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου παρά τη μονομερή, από πλευράς Δημοσίου, νομοθετική υποχρέωση εφαρμογής μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων claw-back και rebate, συνεχίζουν να καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση παρά το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον,
 Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική βελτίωση καταγράφοντας κέρδη ύψους € 11,8 εκ.,
 Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα € 217,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 6,8%.

Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2013 και 2014, που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2014, ανήλθε σε €217,5 εκ. σημειώνοντας αύξηση 6,8% έναντι €203,7 εκ. το 2013.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν στα €11,8 εκ. έναντι ζημιών €-6,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε ζημιές €-8,5 εκ. έναντι ζημιών €-25 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν σημαντική βελτίωση κατά 50,8% και διαμορφώθηκαν σε ζημιές €-18,8 εκ. το 2014 έναντι ζημιών €-38,1 εκ. το 2013. Τα συγκρίσιμα επαναλαμβανόμενα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά 54% διαμορφώνοντας τις ζημιές σε €-16,4 εκ. το 2014 έναντι ζημιών €-35,6 εκ. το 2013.
*Στα συγκρίσιμα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται οι απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού, τα αποτελέσματα από την πώληση θυγατρικών Εταιρειών και λοιπά έκτακτα έξοδα που συνδέονται με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Πρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

To 2014, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρά τη συνεχιζόμενη έντονη αβεβαιότητα και αστάθεια τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του κλάδου Υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται, εξακολουθεί επιτυχώς να επιδεικνύει σημαντικές αντοχές καταγράφοντας αύξηση εσόδων και αξιοσημείωτη λειτουργική κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή διαχείριση της παρατεταμένης κρίσης.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ προσαρμόζουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, με γνώμονα την υγιή μας ανάπτυξη. Oι βασικοί πυλώνες της επιχειρησιακής στρατηγικής μας είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα μας εξασφαλίσουν τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία, την κεφαλαιακή μας ισχυροποίηση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και τη λειτουργική κερδοφορία. Το 2014 ιεραρχήσαμε τους στόχους μας και επικεντρωθήκαμε στην αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας για συνεργασίες, οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία, με ταυτόχρονη στόχευση στην αποτελεσματική αναδιάρθρωση των κοστολογικών και λειτουργικών δομών.

Απώτερη επιδίωξη για όλους εμάς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ αποτελεί η ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα φροντίζουμε για την ενδυνάμωση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής μας, αναλαμβάνουμε συστηματικά πρωτοβουλίες με στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας.

Με σταθερή προτεραιότητά μας, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να παραμείνουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας και ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς, δεσμευόμαστε για μακροχρόνια ανάπτυξη, ενώ παράλληλα εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας.

Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η «MARFIN INVESTMENT GROUP»

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας