24 Σεπτεμβρίου 2023

Η Novartis ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την GSKΗ Novartis ανακοίνωσε την ολοκλήρωση μιας σειράς συμφωνιών με την GlaxoSmithKline plc (GSK) που περιλαμβάνουν την εξαγορά συγκεκριμένων ογκολογικών σκευασμάτων από την GSK, τη δημιουργία μιας κορυφαίας κοινοπραξίας (joint venture) στον τομέα των μη-συνταγογραφούμενων σκευασμάτων, καθώς και την πώληση του τομέα των Εμβολίων – με εξαίρεση των αντιγριπικών εμβολίων – στην GSK.  Οι εν λόγω συνδιαλλαγές είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2014 στο πλαίσιο ενός προγράμματος αναδιαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου της Novartis σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την GSK εστιάζει την Novartis, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση σε βασικούς αναπτυσσόμενους τομείς», λέει ο Joseph Jimenez, Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis. «Αναμένουμε ότι αυτή η εξέλιξη της στρατηγικής μας θα βελτιώσει τα περιθώρια απόδοσης μας και θα μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στις μελλοντικές αλλαγές της βιομηχανίας».

Από το τέλος του 2013, η Novartis έχει ξεκινήσει μία σειρά συμφωνιών έτσι ώστε να ενισχύσει την εστίαση της εταιρείας σε τρεις βασικούς τομείς, σε παγκόσμιο επίπεδο: καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα, οφθαλμολογικά σκευάσματα, και γενόσημα φάρμακα.

Ως αποτέλεσμα της σημερινής ανακοίνωσης:

 • Η Novartis Oncology τώρα διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 21 ογκολογικά και αιματολογικά σκευάσματα για την θεραπεία περισσότερων από 25 παθήσεων. Οι νεοαποκτηθείσες θεραπείες στο μελάνωμα, το νεφροκυτταρικό καρκίνο, και την αιματολογία συμπληρώνουν το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Novartis Oncology που σε πολλές περιπτώσεις έχει αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση του καρκίνου, προκειμένου να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ογκολογικών και αιματολογικών σκευασμάτων που στοχεύουν σημαντικά βιολογικά μονοπάτια της νόσου.
 • Δεδομένου του εύρους και της εξειδίκευσης των δυνατοτήτων της Novartis Oncology στην έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και σε εμπορικά θέματα, αναμένεται ότι η Novartis θα μπορέσει να αξιοποιήσει περαιτέρω τις θεραπείες που εξαγόρασε από την GSK, οι οποίες περιλαμβάνουν:
  • Tafinlar (dabrafenib), ένας αναστολέας BRAF, και Mekinist (trametinib), ένας αναστολέας MEK, που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία του μεταστατικού μελανώματος. Στις 6 Φεβρουαρίου, 2015, η  GSK ανακοίνωσε τα αποτελέσματα συνολικής επιβίωσης από την μελέτη COMBI-d, τα οποία δείχνουν στατιστικά σημαντική μείωση στον κίνδυνο θανάτου (Hazard Ratio [HR] 0.71 [95% Confidence Interval (CI): 0.55, 0.92], p=0.011) για τη συνδυαστική θεραπεία με Tafinlar και Mekinist συγκριτικά με το Tafinlar ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα θετικό στην μετάλλαξη BRAF V600E/K.
  • Votrient (pazopanib), ένας αναστολέας VEGFR για την αντιμετώπιση του νεφροκυτταρικού καρκίνου που έχει δείξει σημαντική αποτελεσματικότητα ως θεραπεία πρώτης γραμμής.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τα Promacta / Revolade (eltrombopag) για θρομβοπενία, Tykerb (lapatinib) για HER2 θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού και Arzerra (ofatumumab) χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.
 • Η Novartis διατηρεί επίσης το δικαίωμα πρώτης επιλογής στο υφιστάμενο και μελλοντικό ερευνητικό χαρτοφυλάκιο της GSK (με εξαίρεση τα ογκολογικά εμβόλια), το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει πηγή νέων σκευασμάτων και νέων θεραπευτικών στόχων. Οι πωλήσεις των αποκτηθέντων σκευασμάτων της GSK το 2014 ήταν περίπου 2,0 δις δολάρια, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης άγγιξε το 32%, σε τοπικό νόμισμα, σε σύγκριση με το 2013.
 • Τα Τμήματα μη-συνταγογραφούμενων σκευασμάτων των δύο εταιρειών – Novartis OTC και GSK Consumer Healthcare – θα δημιουργήσουν από κοινού μία παγκόσμια εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο (με την επωνυμία «GSK Consumer Healthcare»), στην οποία η Novartis θα διατηρήσει ένα σημαντικό ποσοστό ιδιοκτησίας της τάξεως του 36,5%. Η GSK Consumer Healthcare αναμένεται να έχει ηγετική θέση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες μη-συνταγογραφούμενων σκευασμάτων – Ευεξία, Στοματική Υγεία, Διατροφή και Δερματική Υγεία. Η κοινοπραξία (joint venture) θα έχει εύρος και εμπορική παρουσία στις αναπτυγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες αγορές.
 • Τα εμβόλια της Novartis – με εξαίρεση τα αντιγριπικά εμβόλια – πωλούνται στην GSK.

Από το 2013, η Novartis έχει εκτελέσει μία σειρά από στρατηγικές συμφωνίες με στόχο την αναδιαμόρφωση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Τον Ιανουάριο του 2015, η εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση του τομέα των κτηνιατρικών σκευασμάτων (Animal Health) στην Eli Lilly and Company για περίπου 5,4 δις δολάρια. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω συμφωνίας με την Eli Lilly, η Novartis θα δείξει ένα κέρδος προ φόρων της τάξεως των 4,7 δις δολαρίων στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2015.

Τον Οκτώβριο 2014, η εταιρεία ανακοίνωσε την απόφαση να πουλήσει τα αντιγριπικά της εμβόλια στην εταιρεία CSL Limited για το ποσό των 275 εκατομμυρίων δολαρίων, μία συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015. Τέλος, τον Ιανουάριο του 2014, η Novartis ολοκλήρωσε την πώληση του τομέα διαγνωστικών για τις μεταγγίσεις αίματος στην εταιρεία Grifols S.A. για 1,7 δις δολάρια.

Όροι συμφωνίας και οικονομικά στοιχεία 

Ως αποτέλεσμα της πώλησης των εμβολίων – εκτός των αντιγριπικών – στην GSK και της δημιουργίας της κοινής επιχείρησης GSK Consumer Healthcare, η Novartis θα σημειώσει σημαντικά κέρδη, τα οποία θα αναφερθούν στην σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2015.

Ογκολογικά σκευάσματα της GSK

Η Novartis εξαγόρασε τα ογκολογικά σκευάσματα της GSK, συμπεριλαμβανομένων δύο υπό ανάπτυξη σκευασμάτων, για το συνολικό ποσό των 16 δις δολαρίων. Έως και 1,5 δις δολάρια του ποσού αυτού εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένων σταδίων στο πρόγραμμα ανάπτυξης.

Joint venture Novartis OTC και GSK Consumer Healthcare

Στη Novartis ανήκει τώρα το 36,5% της κοινοπραξίας (joint venture) μεταξύ Novartis OTC και GSK Consumer Healthcare. Η επένδυση θα αντιμετωπίζεται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και θα δηλώνεται ως εισόδημα από συνδεδεμένες εταιρείες. Η Novartis κατέχει τέσσερις από τις έντεκα θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Επιπλέον, η Novartis διατηρεί συγκεκριμένα δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και δικαίωμα εξόδου από τη συμφωνία, το οποία μπορεί να εκτελεστεί βάσει προκαθορισμένου μηχανισμού κοστολόγησης.

Πώληση των εμβολίων στην GSK

Η Novartis πούλησε τον τομέα των εμβολίων – εκτός των αντιγριπικών εμβολίων στην GSK για 7,1 δις δολάρια συν δικαιώματα. Τα 7,1 δις δολάρια περιλαμβάνουν 5,25 δις δολάρια με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και 1,8 δις δολάρια σε μελλοντικές πληρωμές.

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της Υγείας, κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook

Σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

efimerevonta-nosokomeia
efimerevonta-farmakeia

Δημοφιλή Εβδομάδας